07.02.2019  |  Interior  |  Branschnytt

Färre besökare men stark försäljning – och nya grepp till höstens mässa

Det hände på Formex Vår 2019.

Formex i januari gästades av 17 100 besökare, vilket var en nedgång med drygt 20 procent från i fjol. Även antalet utställare hade minskat sedan 2018, från 782 till 636, där en stor del av det tappet utgjordes av antalet nystartade bolag. Å andra sidan rapporterar flera av de företag som var på plats om en stark försäljning. Christina Olsson, Formex projektchef, berättar mer.

”En mässa är en avspegling av sin omvärld och det är ingen hemlighet att branschen idag genomgår stora strukturella förändringar”, säger Christina när vi pratas vid ett par dagar efter avslutad mässa. Tillväxten är fortfarande god, enligt HUI, Handelns Utredningsinstitut, vilket tyder på ett fortsatt starkt intresse för design och inredning.

En mässa är en avspegling av sin omvärld och det är ingen hemlighet att branschen idag genomgår stora strukturella förändringar.

Christina Olsson, projektchef för Formex

Däremot sker det som sagt förändringar på flera plan, vilket gör att bland annat mässor i framtiden kan komma att få en ny roll och betydelse. Dels pågår det ett generationsskifte, där flera affärsrörelser stängs eller hotas av stängning då det saknas frivilliga som vill ta över driften. Denna utveckling påverkas även av digitaliseringen och den ökade e-handeln, som öppnar stora möjligheter för konsumenter och varumärken, men samtidigt kan sägas minska behovet av den fysiska butiken.

”Mässor är oslagbara för att få en överblick över branschen. I det nuvarande affärsklimatet tror vi dock att mässan framledes kommer att gå från att ha sin tyngdpunkt på försäljning till att istället fylla andra behov, som att agera mötesplats och att vara en plattform för detaljisterna”, fortsätter Christina.

Vem var det som kom?

När det gäller Formex besökare ser man att andelen inköpare har ökat, medan det kommer färre av butikspersonal. Det kom också färre personer per butik, men som motvikt var 25 procent av besökarna där för första gången, vilket visar på potential för ”påfyllning” inför framtiden. 87 procent av besökarna var helt beslutsfattande gällande företagets inköp, 63 procent har lagt en order under mässan och nästan 50 procent har köpt produkter från en ny leverantör.

Även antalet internationella besökare har minskat, från de nordiska länderna. ”I Norden ligger man generellt sett före länder som till exempel Tyskland när det gäller att adoptera strukturella omdaningar”, säger Christina, som en möjlig anledning till dessa siffror.

En besökarkategori på Formex är representanter för HORECA, restauranger och hotell. Idag går man i restaurangbranschen allt mer från att köpa stora kvantiteter av porslin och glas till att vara mer kräsen i sitt urval, för att kunna optimera uppläggningen för varje enskild rätt. En tänkbar framtida utveckling skulle kunna vara att man får se fler samarbeten där gästerna, direkt från restaurangen, kan köpa med sig den tallrik eller det glas de har ätit och druckit från. ”Jag ser stora möjligheter för denna form av aktivitet, men även att man tar in olika typer av tjänster och upplevelser i sin butik”, förklarar Christina.

God försäljning

Trots den lite dystra statistiken meddelar ett flertal av Formex utställare att det har varit en bra mässa försäljningsmässigt, där vissa till och med har gjort en ”all time high” och många nådde sin budget redan under onsdagen eller torsdagen. Efter en långsam start på säsongen i och med den varma sommaren har julhandeln på sina håll gått riktigt bra och det fanns ett märkbart köpsug i gångarna, även om de var lite tommare än vanligt. Dessutom kunde besökare och press glädja sig åt flera spännande världslanseringar, med internationellt erkända namn som Tommy Myllymäki och Jens Fager.

Christina berättar att medelvärdet på inköpen har ökat något, vilket är ett trendbrott. Tidigare har man sett en tydlig tendens till att besökarna har lagt mindre order på mässan, för att därefter fylla på efterhand via företagens hemsidor, som numera ofta håller en hög standard. Detta kan ha ekonomiska orsaker men har även att göra med förändringarna inom detaljhandeln i sin helhet.

Nya grepp inför hösten!

Som vanligt var Formex scenprogram uppskattat och i synnerhet starka personligheter drog fullsatta föreläsningar, som till exempel entreprenören Per Holknekt. Men även Emma Hernells/HUI:s presentation kring ”morgondagens detaljhandel” var mycket välbesökt. ”Det finns ett engagemang och ett intresse för förändring. Man söker inspiration och vill gärna höra andras historia”, säger Christina.

Ett av ledorden för den nyss genomförda mässan var hållbarhet, vilket även är en genomgripande global trend för hela branschen, där många företag till exempel hämtar hem sin produktion till Europa eller till och med Sverige. Christina förklarar att Formex arbetar med hållbarhet i en betydligt större skala än vad som kanske märks för besökaren. Bland annat mattor och väggar återanvänds i högre utsträckning än vad man kan se hos andra aktörer. Därtill förvandlas 98 procent av det restavfall som produceras under mässan till energi genom förbränning. Nu i januari lanserades dessutom en ny kategori inom designpriset Formex Nova: Årets hedersomnämnande, Formex Nova Hållbarhetsprodukt 2019, som i år gick till Madeleine Nelson för hennes köksprodukt Regrow.

Inför Höst 2019 har Formex stora nyheter på gång! Då kommer mässan nämligen att presenteras med en helt ny layout för hallarna. Detta innebär att utställarna grupperas efter de nya områdena Adding, Dining, Decorative Living, Giving, Lifestyle Living, Scandinavian Living, Upcoming samt Wellbeing. Med den nya indelningen hoppas man på att kunna möta besökaren på ett annat, uppdaterat sätt. ”Vi är överlag nöjda med vårens mässa men ser samtidigt fram emot att vitalisera och tillföra ny energi inför nästa säsong”, säger Christina avslutningsvis.

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.