02.08.2017

Om Designbase.se samt upphovsrätt och villkor för användning av portalen

Allt innehåll på Designbase.se omfattas av upphovsrätten och administreras av mediehuset Horisont Gruppen a/s 8775 1619.

Om Designbase.se

Designbase vill samla all väsentlig information om designbranscherna i Sverige på ett ställe och vara den främsta förmedlaren av kunskaper inom branschen. Vi vill inspirera företag i deras arbete och sättet de driver sin verksamhet på till gagn för både företagen själva såväl som samhället i stort.

Designbase.se är baserat på en redaktionell modell med konstant samspel mellan redaktion, annonsörer och läsare. Alla aktörer kan bidra aktivt med både innehåll och erfarenheter och betraktas som en källa till insiktsfull kunskap i processen med att utveckla Designbase.se till ett starkt forum för professionella inom designbranschen i Sverige.

Utgivare

Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44
DK-2300 Köbenhamn S
DK-8775 1619
Ansvarig utgivar: Casper Gottlieb Nielsen

Om upphovsrätt och villkor för användning av portalen

Citat

Det är tillåtet att citera utan att fråga om lov men det finns några regler runt detta som skall respekteras. Citering bör ske i överenstämmelse med ”god sed”, det vill säga att upphovsrättsperson samt källa anges. För att sammanfatta: citera kortfattat och kom ihåg att berätta vad du har fått citatet ifrån!

Länkar

Designbase.se vill göra det lätt för användare och medlemmar att komma åt, debattera och länka till innehållet på portalen.

Du får alltså gärna länka till huvudsidan av den besökta portalen eller till en specifik artikel som du nämner på till exempel din egen hemsida eller i ett e-postmeddelande med en tydlig källangivning. Om du på din hemsida eller i ett email nämner en artikel på portalen så ser vi det som gott citatskick att samtidigt länka till den nämnda artikeln.

Det är inte tillåtet att etablera länkar till Designbase.se på ett sådant sett att Designbase.se förekommer inom en främmande hemsidas ramar. Man får alltså inte länka på ett sådant sätt att Designbase.se ser ut som om den är en del av en annan hemsida, med mindre att du på förhand har ingått ett skriftligt avtal om detta med Horisont Gruppen a/s. 

Ohörsamhet kommer att leda till krav om ersättning, vederlag och gottgörelse. 

Systematiskt länkande

Det är inte tillåtet att utan skriftligt samtyckande systematiskt kopiera eller hänvisa till Designbase.se i syfte att sälja innehållet till tredje part. 

Ohörsamhet kommer att leda till krav om ersättning, vederlag och gottgörelse. 

Kopiering m.m.

Artiklar, fotografier, grafik och annat innehåll på portalen tillhör Horisont Gruppen a/s som ska tillfrågas innan dessa används/visas. Det är tillåtet att ta kopior på dokument (utskrift) för privat användning. Du får dock inte utan skriftlig samtycke från Horisont Gruppen a/s kopiera, publicera, ladda upp, skicka, överföra eller distribuera portalens innehåll – inklusive text, bilder, ljud eller video – för kommersiella eller offentliga ändamål. 

Villkor för användning av hemsidan

Vänligen läs igenom dessa villkor innan du använder Designbase.se. Genom att använda portalen administrerad/ägd av Horisont Gruppen a/s accepterar du samtidigt villkoren. 

Villkor 

Det finns olika typer av regler för användar- och medlemsbaserade hemsidor. Detta riktar till sig medlemmar i kategorierna MEDLEM eller PARTNER (härefter benämnt medlem) samt användare som lägger upp innehåll eller kommenterar på Designbase.se. Härunder kan du läsa om vilka regler som gäller för inlägg som du och andra användare själva lägger upp på Designbase.se som drivs av Horisont Gruppen a/s. 

Du är ansvarig för att dina inlägg (innehåll) är i överenstämmelse med gällande lagstiftning, däribland att dina inlägg inte kränker tredje mans rättigheter såsom upphovsrätt till text och bilder. 

Skapande av innehåll

Som medlem är det möjligt att skapa innehåll på Designbase.se. Som medlem accepterar du ansvaret för alla dina handlingar som sker med användandet av ditt användarnamn på hemsidan. Som utgivare förbehåller vi oss rätten att stoppa din åtkomst till sidan vid varje tidpunkt och oavsett anledning.

Innehåll skapat av användare

Medlemmarna är ansvariga för alla typer av innehållstyper, kommentarer, bilder eller annat innehåll som de laddar upp på den besökta portalen. Genom att lägga upp innehåll förpliktigar du dig även att hålla utgivaren skadeslös. Vi ber dig samtidigt respektera de gällande riktlinjerna för publicering av innehåll genom medlemskapet (läs här). 

Ingen censur eller redigering

Det är inte möjligt för oss att övervaka alla aktiviteter på Designbase.se. Vi kan inte kontrollera och är inte ansvariga för innehåll som medlemmarna lägger upp och för att du som användare inte kommer i kontakt med innehåll som du anser stötande, felaktigt eller på annat sätt kritiserbart. Du är medveten att vi som utgivare inte förhandsgranskar användarnas innehåll, men att vi har rätt att ta bort allt innehåll som offentliggjorts på Designbase.se om det strider mot andan eller konkreta formuleringar i de nämnda reglerna. 

Överlåtelse av rättigheter 

När du laddar upp innehåll på portalen är du skyldig till att tillse: 

• att du har alla nödvändiga rättigheter till det material du levererar och rätt att använda det på det sätt som beskrivs i dessa regler, 

• att all information du kommunicerar är sann, relevant, aktuell och fullständig och inte bryter mot reglerna som här anges

• att publicering av innehållet inte kommer att skada någon annan person eller grupp

Vi vill också uppmärksamma er på att mot bakgrund av upphovsrättslagstiftningen är det endast tillåtet att citera en publicerad text eller liknande om detta sker ”i överenstämmelse med god sed och i ändamålsenlig omfattning”. Du får därmed bland annat inte kopiera andras material i dina egna inlägg och annat innehåll. 

Upphovsrättsligt skydd

Du bör förutsätta att allt du ser eller läser på Designbase.se är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning om inte annat anges. Innehållet på Designbase.se måste därför användas med hänsyn till detta. Horisont Gruppen a/s är inte ansvarig för innehållet på eller tillgängligheten till portaler/hemsidor som Designbase.se länkar till eller hänvisar till. Detta gäller också för annonsörer. 

Bilder och text tillhör antingen Horisont Gruppen eller används med tillåtelse. All otillåten användning av bilder och text kan kränka upphovsrättslagstiftningen.  

Ingen garanti för innehållet

Horisont Gruppen a/s garanterar inte att innehållet på Designbase.se är korrekt. Horisont Gruppen a/s kan inte hållas ansvarig för fel eller brister i innehållet på portalen.  

Ägarrätt till loggor och varumärken

Alla varumärken och loggor som visas på Designbase.se tillhör eller administreras av Horisont Gruppen a/s. Inget innehåll på hemsidan skall tolkas som någon form av licens eller rätt. 

Tredjeparts hemsida/portal

Horisont Gruppen a/s är inte ansvarig för innehållet i hemsidor och portaler som det länkas till från Designbase.se. Om du önskar besöka hemsidor som det länkas till från portalen så sker detta på eget ansvar. Samma sak gäller för annonsörer. 

Med vänlig hälsning

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

DK-2300 Köbenhamn S

DK-87751619

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.