13.12.2022  |  Business  |  Branschnytt

Färre säljare och fler lagerarbetare

Digitaliseringen förändrar handelns kompetensbehov

Handelns snabba digitalisering gör att framtidens kompetensbehov kommer att se annorlunda ut, skriver branschorganisationen Svensk Handel. Behovet av butikssäljare väntas minska samtidigt som behovet av lagerarbetare och systemutvecklare ökar. Svensk Handels Kompetensrapport 2022 visar att färre butiker och ökad grad av automatisering innebär att drygt var tionde butikssäljare försvinner till år 2030.

Fortfarande är dock butikssäljare den största yrkesrollen i handeln med ett årligt rekryteringsbehov på 48 000 personer år 2030. Samtidigt väntas efterfrågan på lagerarbetare, IT-arkitekter och systemutvecklare öka mest i absoluta tal. Nära 5 000 fler lagerarbetare och drygt 4 000 fler systemutvecklare kommer att anställas till 2030.

www.svenskhandel.se

-AB

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.