05.11.2018  |  Business  |  Branschnytt

Branschprofilen: Mattias Dahlquist, VD för Messeforum Sweden & Norway

Mattias Dahlquist är VD för Messeforum Sweden & Norway, som representerar Messe Frankfurt i Sverige och Norge. Inom design och inredning innebär det till exempel mässor som Ambiente, Tendence, Nordstil och Christmasworld.

Vilka är Messeforum Sweden & Norway och vad är era uppgifter?

Messe Frankfurt har representanter i de flesta länder världen över. Jag och min kollega Arto Varanki tog över för Sverige och Norge i fjol. Vi har tre huvudsakliga ansvarsområden: utställare, besökare och besöksmarknadsföring samt vara presskontakt och bjuda in media till mässorna. Sammanlagt arrangerar Messe Frankfurt omkring 130 mässor per år, varav cirka 50 i Frankfurt. Dessutom förekommer det att andra arrangörer hyr in sig i Messe Frankfurts lokaler för sina mässor.

Gällande design och inredning, vilka trender ser du på mässorna idag?

Vi ser en tendens att inköparna fokuserar på ett färre antal utställare men fortfarande med ungefär samma budget. Pengarna finns där men däremot inte tiden, vilket ställer ett ökat krav på utställarna att förbereda sig inför mässan och boka in möten med viktiga inköpare. Det kommer även allt fler inköpare från det som tidigare har varit typiska produktionsländer, som Indien och Kina. En annan tendens är att mässorna går mer och mer in i varandra och hallarna därigenom blir mer svårdefinierade. Detta går hand i hand med hur detaljhandeln utvecklas överlag idag, där många aktörer utvecklar livsstilskoncept snarare än att nischa sig.

Vilka är era viktigaste fokusområden just nu?

Sedan en tid tillbaka har vi ett ökat fokus på besökare och inköpare, både gällande antal och kvalitet, så att Messe Frankfurts mässor även i framtiden ska vara de mest relevanta för respektive bransch. Mässan ska vara en plats där man gör bra affärer och/eller skapar kontakter för framtiden. På en mindre mässa, som Nordstil [som hålls i Hamburg], lägger besökarna fortfarande ordrar på plats i montern. Vid en mässa som Ambiente däremot, som har över 20 olika hallar, läggs beställningar som regel efter själva mässan. Även där är vi med och stöttar utställarna med hur de kan följa upp mässdagarna för att få maximal utdelning. För att tillmötesgå de större inköparna har Messe Frankfurt också ett förstärkt fokus på Tulip Club, ett slags VIP-service med vissa fördelar som underlättar inköparnas besök.

Vad kommer vi att få se för nyheter på Messe Frankfurt framöver?

I september invigdes faktiskt det som ska vara världens modernaste mässhall på Messe Frankfurt, Hall 12. Med den i bruk kommer två andra hallar att renoveras, vilket gör att vi om fem år kommer att ha tillgång till större yta total sett, varav tre hypermoderna nya hallar. På grund av detta blir det nödvändigt att flytta runt en del bland montrarna. Det är en spännande utmaning som skapar möjligheter för utställarna samt kan ge upphov till nya beteenden och rörelsemönster hos inköparna. Från mässans sida arbetar man även med flera initiativ för att guida och supporta både inköpare och utställare. Bland annat har det lanserats en hemsida, som steg för steg hjälper butiksinnehavare att anordna olika typer av kundevent.

Hur relevanta är mässor idag, i ett samhälle som är starkt präglat av digitalisering?

Om Mattias Dahlquist

Position: VD för Messeforum Sweden & Norway

Tidigare erfarenhet: Har arbetat med annonsförsäljning av internationell media och etablering av försäljningsbolag för lokaltidningar och influensers samt varit delaktig i etableringen av Leaseonline, som är en av världens första helt digitaliserade plattformar för bilköp.

Att göra affärer B2B digitalt är svårt. Där finns det fortfarande ett stort behov av personliga möten. På en mässa har man hela branschen samlad. Man träffar sina konkurrenter, sina existerande och potentiella kunder samt får en känsla för kommande trender. Det är något som ingen teknik kan ersätta, vilket gör mässan till ett effektivt forum för business to business. Min analys är att det personliga mötet fortsatt kommer att spela en avgörande roll för framgångsrika affärer, men att man parallellt måste anpassa sig till den nya tekniken. Till exempel kan digitala verktyg användas för att förbereda och följa upp en mässa.

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.