09.12.2019  |  Business  |  Ledning & drift

Branschprofilen: Jan Johansson, ordförande i BID, Branschföreningen för interiör & design

Jan Johansson är sedan fyra år tillbaka ordförande i BID, Branschföreningen för interiör & design, som verkar för att driva branschgemensamma frågor inom design- och inredningsbranschen. Här berättar han om föreningens aktuella projekt.

Berätta lite kort om BID:s verksamhet.

BID är en branschförening för både leverantörer och detaljister inom interiör- och designbranschen, som verkar för att driva branschgemensamma frågor och därigenom öka samhörigheten i branschen. Vi har idag 22 medlemmar, som främst består av större aktörer. Men vi välkomnar även mindre företag som medlemmar, som till exempel fristående butiker.

Det har skett vissa förändringar hos BID efter den senaste årsstämman? Berätta.

BID:s strategi går ut på att fokusera på ett antal frågor åt gången, som främjar branschen.

Utöver att löpande arbeta med bland annat samköpsavtal som ger förmånliga rabatter för våra medlemmar hos till exempel hotell och transportföretag, går BID:s strategi ut på att fokusera på ett antal frågor åt gången, som främjar branschen. Just nu är det två stycken. Den ena handlar om att tillhandahålla adekvat marknadsinformation för våra medlemmar. Där har vi nyligen startat upp ett projekt tillsammans med HUI Research, Handels utredningsinstitut. Det kan vara information om till exempel hur mycket som säljs i mängd respektive värde inom en viss kategori.

Och den andra frågan?

Den andra frågan, som just nu är vår hjärtefråga, handlar om att vi vill skapa en gemensam hållbarhetspolicy för branschen. Det innebär att alla produkter som säljs av och hos våra medlemmar ska följa såväl EU:s Reach-förordning som också Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets regelverk, angående vilka ämnen som inte får ingå i vissa produkter. Därför håller vi på att upprätta en databas där produkterna läggs in så att man som detaljist när som helst kan gå in och granska dem. På det viset är man som konsument hos en av våra medlemmar garanterad den produktsäkerheten. Vi har fått med oss de flesta medlemmar och hoppas på att kunna driva igenom ett beslut snart. I databasen kan även annan relevant information om varje produkt adderas.

Vilken är bakgrunden till detta hållbarhetsarbete och vad kommer det att innebära för framtiden?

Om Jan Johansson

Position: Ordförande i BID, Branschföreningen för interiör & design samt ordförande i SRC Retail Trust


Utbildning: ekonomi vid Lunds universitet


Tidigare erfarenhet (i urval): stor erfarenhet inom fast-moving consumer goods, VD för Höganäs Keramik, VD för Iittala, arbetar idag främst med styrelseuppdrag, som till exempel VD-nätverket SRC Retail Trust, som är ett nätverk för ledande befattningshavare inom svensk detaljhandel

Hållbarhet är generellt sett högt på agendan idag. Det har med lagstiftning att göra men också med efterfrågan från konsument. Dagens konsumenter har ett starkt hållbarhetstänk, vilket är med och driver utvecklingen framåt. Det skapar många frågor som vi i branschen måste fundera på, till exempel hur vi ska ersätta plastpåsar och plastförpackningar när och om dessa förbjuds. I förlängningen skulle vi i föreningen kunna utvidga vårt arbete till att även omfatta saker som transport och avfallshantering.

Hur ser du i övrigt på marknaden för interiör och design just nu, och dess framtid?

Det har gått ganska bra för branschen under att par år nu, men samtidigt sker det en förskjutning, från den traditionella fackhandeln mot mer e-handel. Under Q1 2019 ökade e-handeln med hela 17 procent inom segmentet design och inredning. Där gäller det för branschens aktörer att följa med i utvecklingen. Såväl produktkategorier som också affärsmodeller och distributionssystem förändras, för att vi ska kunna möta konsumenterna där de vill vara när de gör sina inköp. Både inom fysisk butik och e-handel skapas det nya handelsplatser. Till exempel har dagligvaruhandeln förlorat i betydelse för distribution av köksprodukter, jämfört med för ett par år sedan. Där har andra aktörer tagit över.

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.