03.08.2022  |  Business  |  Branschnytt

Handelns försäljningsvolym minskar

Sällanköpshandeln ner 2 procent i juni

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 1,2 procent i juni 2022 jämfört med föregående månad i kalenderkorrigerade och säsongrensade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,0 procent, visar siffror från SCB. Dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 1,4 procent under månaden.

Jämfört med motsvarande månad 2021 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i juni med 3,6 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 5,7 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 0,3 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,5 procent i juni 2022 jämfört med juni 2021. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,5 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget ökade med 10,2 procent.

www.scb.se

-AB

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.