11.05.2020  |  Business  |  Branschnytt

Handelsstatistik och gemensam produktdatabas ska främja branschen

En överblick över BID, Branschföreningen för interiör och designs, aktuella projekt.

BID, Branschföreningen för interiör och design, arbetar kontinuerligt med ett antal utvalda frågor åt gången för att främja medlemmarnas intressen, både gällande återförsäljare och leverantörer. Designbase hade möjlighet att närvara vid årsmötet i samband med Formex januariupplaga, för att ta del av föreningens aktuella projekt.

Inledningsvis diskuterades frågan om tre olika medlemsnivåer, vilket introduceras för att i ökad utsträckning välkomna mindre, fristående företag och butiker som medlemmar. Förslaget, som nu har godkänts av styrelsen, innebär att utöver standardmedlemskapet kan man även ansluta sig som B-, respektive C-medlem. B-medlem är aktuellt för företag med exempelvis en butik och e-handel, alternativt två butiker. Som C-medlem kvalificerar sig den som enbart har en enda plattform, till exempel en e-handel. B- och C-medlemmar betalar reducerad medlemsavgift och tilldelas ett justerat antal röster vid föreningsstämmor.

Handelsstatistik för BID:s medlemmar

Den nya databasen kommer att underlätta kommunikationen mellan leverantörer och detaljister på ett fantastiskt sätt.

Jan Johansson, ordförande BID, Branschföreningen för interiör och design

Nästa punkt på programmet gällde ett större projekt som BID har beställt från Handelns utredningsinstitut, HUI. Det handlar om att HUI samlar in utförlig försäljningsstatistik från fem olika affärsgrupper inom ett relativt brett spann, som till exempel fackhandel, outlet-/fabriksförsäljning, livsmedel, möbelhandel och byggmaterial. Insamlingen sker två gånger årligen, med syftet att skapa ett branschindex.

Materialet kommer att bidra med viktiga insikter gällande bland annat marknadsutveckling och försäljningsutveckling inom enskilda produkttyper. Dessutom blir det ett verktyg för BID generellt sett, i att uttala sig om olika delar av branschens utveckling.

För tillfället görs en förstudie av hur projektet skulle kunna genomföras. Till exempel vilka företag som ska ingå och hur produktgrupperna bör delas in. Tanken är att inledningsvis arbeta på en övergripande nivå och fördjupa indexet efterhand, genom att lägga till uppgiftslämnare och kategorier. HUI beräknar att kunna lansera produkten under slutet av 2020. Statistiken kommer då enbart att vara tillgänglig för BID:s medlemmar.

Hållbarhet en hjärtefråga

En annan viktig fråga just nu, som Jan Johansson, BID:s ordförande, beskriver som sin ”hjärtefråga”, är att bygga upp en gemensam databas för design- och inredningsbranschen, där leverantörer och återförsäljare kan lägga in respektive hämta information om produkter. Det gäller fakta som bland annat mått, material, färg och ursprung, men i tillägg till det vill BID också inkludera ett uniformt hållbarhetscertifikat, som alla produkter ska uppfylla. Certifikatet ska överensstämma med bland annat Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets förordningar samt REACH-förordningen. Tanken är att det ska fungera som en garanti gentemot slutkonsumenterna, att produkter köpta från en av BID:s medlemmar håller en tillräcklig hållbarhetsnivå. Ansvaret att se till detta ligger hos respektive leverantör.

Produktdatabasen skapas i det digitala verktyget Validoo, av GS1 Sweden, som är en del av GS1, en global not-for-profit-organisation med lokal närvaro i över 100 länder. GS1 utvecklar standarder för varu- och informationsflöden och verkar därigenom för förbättrad effektivitet och synlighet i värdekedjan. Terminologi och faktakontroll görs dock av representanter för branschen, som har kunskap i frågan. Många andra branscher använder sig redan av Validoo, och fler ansluter sig kontinuerligt.

Förenklar kommunikation mellan aktörer

Först ut inom design och inredning att använda Validoo är Royal Design, som har beslutat att produktinformation av den här typen med företagets leverantörer ska kommuniceras genom databasen. Förhoppningen från GS1 Swedens sida är att man ska kunna synkronisera design- och inredningsbranschens onboarding i Validoo, för högre effektivitet. Det är en process som sker succesivt, ”inte bara genom att trycka på en knapp”. ”Äntligen tar även design och inredning del av Validoos system. Det kommer att underlätta kommunikationen mellan leverantörer och detaljister på ett fantastiskt sätt”, säger Jan Johansson i en kommentar.

Hållbarhetscertifikatet till databasen är inte en del av GS1 Swedens uppdrag. BID har ansökt om statliga bidrag för att ta fram det tillsammans med forskningsinstitutet RISE. Tidigare har det förekommit en del åtal och återkallande av produkter, som inte har uppfyllt de lagar och föreskrifter som krävs. I och med databasen, certifikatet och dess support hoppas man nu kunna ge tillverkare och återförsäljare det stöd som behövs för tillräcklig produktsäkerhet. Både RISE och även Kemikalieinspektionen har ställt sig positiva till projektet. I och med att Sverige till viss del har högre krav gällande hållbarhet än EU, bör det heller inte innebära svårigheter för de aktörer som arbetar regionalt i Europa. Katarina Bresman från RISE förklarar att den här typen av lagar ändras maximalt två gånger per år. Detta sker med ett par års varsel, vilket gör att det finns tid att uppdatera i databasen inför en förändring.

”Jag förväntar mig att alla branschens aktörer går i Royal Designs fotspår och ansluter sig till Validoo. Vi kommer även att driva att de inkluderade produkterna måste vara godkända enligt hållbarhetscertifikatet, och att detta blir ett krav från återförsäljarna”, fortsätter Jan Johansson.

BID har tidigare under åren genomfört ett antal gemensamma inspirationsresor för medlemmar, bland annat till internationella mässor i utlandet och städer med intressant utveckling inom detaljhandeln, som till exempel Amsterdam, Dublin och Tokyo. Den aktiviteten vill man gärna återinföra. På förslag var en resa i samarbete med Designbase till The Inspired Home Show i Chicago, i mars 2020. Men den blev tyvärr inställd.

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.