25.05.2023  |  Business  |  Ledning & drift

Spam är förbjudet, men vad innebär det egentligen?

Förbudet mot spam innebär att man inte får skicka elektronisk marknadsföring såvida inte mottagaren har samtyckt till det. Och om man saknar samtycke, finns det något man kan skicka ändå?

Som huvudregel behöver man som sagt samtycke från mottagaren. Det finns däremot ett undantag och det är ifall man har en kundrelation med mottagaren. Det är lagligt att marknadsföra dina egna (likartade) produkter elektroniskt till en kund som i samband med ett tidigare köp har gett sin elektroniska adress till företaget. Sådan marknadsföring av likartade produkter kan ske lagligt utan att det först behövs ett samtycke från kunden.

Det ska dock vara enkelt och kostnadsfritt att frånsäga sig sådan kommunikation. Den möjligheten ska kunden ha både när kunden ger ut sin elektroniska adress och i samband med efterföljande utskick.

Egna, likartade produkter

Hur vet man att man håller sig inom lagen?

Det är alltid en konkret bedömning, men ramverket är snävt. Det måste röra sig om produkter eller tjänster som är likartade med de som kunden tidigare har köpt. De behöver inte vara identiska men ska falla inom samma kategori, det måste också röra sig om produkter eller tjänster som företaget själva säljer. 

Om kunden har köpt en soffa kan säljaren marknadsföra soffvårdsprodukter till den köpta soffan. Om kunden däremot bara har köpt soffvårdsprodukter får säljaren inte marknadsföra soffor till kunden, eftersom en soffa inte är en produkt som kan likställas med en soffvårdsprodukt.

Servicemeddelanden

Det finns också andra fall som inte kräver samtycke från mottagaren. Du kan skicka ett servicemeddelande till kunder och andra.

Om ditt företag har en ny adress eller ett nytt telefonnummer kan du skicka information om det elektroniskt utan mottagarens föregående samtycke, så länge meddelandet endast handlar om de specifika uppgifterna och inte samtidigt innehåller någon form av marknadsföring av produkter eller tjänster eller på annat sätt syftar till att göra reklam för företaget.

-PF

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.