17.10.2019  |  Interior  |  Design

Jakten på den goda produkten

Note Design Studio uppmärksammas ofta för sin nytänkande design. Till grund för den ligger en kollektiv designprocess där allt är öppet för diskussion och uppdragsgivaren får finna sig i att bli utmanad.

Tänk på dina älsklingsbestick eller din favoritstekpanna. Vad är det som gör att du gillar just dem bättre än andra? Kanske är de snyggare, mer funktionella, känns bättre i händerna, var roligare att köpa och såldes till ett bättre pris. Allt det här är egenskaper som kännetecknar en bra produkt. En bra produkt är i slutändan också vad butiken lever på, liksom grossisten, tillverkaren och naturligtvis formgivaren själv.

Stockholmsbaserade designkontoret Note Design Studio har gjort populära möbler för Fogia, lampor för Örsjö och Zero, bestick för Gense, pannor för Skeppshult och produkter för ett stort antal utländska tillverkare. För att säkerställa att resultatet blir bra har kontoret utvecklat en egen arbetsmetod.

Det är viktigt att nå ut till människor. Man vill göra produkter som kommer hem till folk och som fortsätter att leva vidare.

Kristoffer Fagerström, produktformgivare

”När vi får en brief från en kund så svarar vi själva med en brief utifrån vår synvinkel. Ibland kan det bli en ganska hård spegling där vi presenterar ett alternativt projekt eller en annan strategi. Det är svårt att spegla sin egen verksamhet objektivt, att se sina egna värden, styrkor och tillgångar. Det händer att vi kan se att ett företag sitter på en guldgruva som skulle kunna utvecklas”, berättar produktformgivaren Kristoffer Fagerström.

På senare år har Note Design Studio blivit mer selektiva med vilka designuppdrag kontoret tar sig an. Delvis handlar det om ekonomi. Det ställs höga krav på produkter som ska användas hemma, nära kroppen, och designarbetet tar lång tid. Formgivarens ersättning baseras oftast på hur bra produkten säljer och därför måste även sådant som förpackning, distribution och marknadsföring fungera. Men det handlar också om en annan sorts värde, berättar Kristoffer.

”Det är viktigt att nå ut till människor. Man vill göra produkter som kommer hem till folk och som fortsätter att leva vidare.”

Ett exempel på hur det kan gå till är kollektionen Järn för Skeppshult, en serie eleganta små pannor och grytor avsedda för att både tillaga och servera maten i. När det här skrivs är kollektionen på väg ut i handeln men Skeppshult kontaktade Note redan för fyra år sedan. Note hade inte arbetat med gjutjärn tidigare vilket stärkte beslutet att ta sig an uppdraget.

”Vi har som mål att åtminstone någon gång varje år arbeta utanför vårt skrå. Det kan vara ett nytt material eller en ny typologi”, berättar Kristoffer.

Note började skissa och gjorde studiebesök på fabriken för att lära sig om gjutjärn och hur tillverkningen går till. På Formex hösten 2018 presenterades produkterna för första gången.

”Vi vill gärna göra saker som vi inte har gjort förut. När vi gör det så blir resultatet ofta lite modigare. Om vi ställs inför en ny utmaning eller en ny spännande kund byggs det upp en stark kraft framåt i bolaget, en ackumulerad energi som spiller över till andra uppdrag. Det här var ett sådant projekt. Det var nytt för oss och nytt för Skeppshult.”

Under projektets gång byggde Skeppshult om i sin fabrik vilket ledde till att Note fick tid på sig att revidera produkterna. Det förbättrade kanske inte den ekonomiska kalkylen för uppdraget men det blev positivt för det färdiga resultatet.

I en designvärld där kändisar och designstjärnor uppmärksammas allt mer – inte sällan på bekostnad av själva produkten – har Note Design Studio valt att gå åt andra hållet. Företaget grundades redan 2008 men det var med en ombildning 2010 som dagens Note tog form. Då bestod kontoret av fem formgivare med olika bakgrunder och skilda kompetenser som bestämde sig för att tillsammans utveckla ett eget sätt att arbeta, på tvärs mot konventionerna i designvärlden. Alla skulle kunna få komma med synpunkter och förslag på alla projekt. Den färdiga produkten skulle vara ett resultat av studions samlade kompetenser och idéer, inte av någon enskilds behov av att tillfredsställa sitt ego. Det var inte alltid lätt och det är fortfarande inte alltid lätt. Men det fungerar bevisligen.

”Fenomenet med designstjärnor bygger på antagandet att det är en person som besitter all kunskap och komponerar symfoni på symfoni med absolut gehör. Verkligheten ser annorlunda ut. Vi i orkesterdiket plinkar outtröttligt på tillsammans tills harmoni uppstår. Dirigenten och solisten har samma inflytande som stråkarna och triangeln.”

Hos Note Design Studio når var och en sin fulla potential i samspel med de andra. Det leder också till att medarbetarna hela tiden utbildar varandra och kompetensen ökar i hela gruppen.

Idag arbetar Note Design Studio brett med allt från möbler, produktdesign, grafisk design och inredningsarkitektur till designstrategiarbete, med uppdragsgivare över hela världen. I dagsläget består kontoret av 17 medarbetare.

Så var har förändrats sedan starten?

”Väldigt mycket så klart. Vi har blivit modigare och våra kunder har också blivit modigare. Det händer att uppdragsgivare kommer till oss för att de inte vet vad de ska få. Idag kan vi pitcha en produkt eller ett samarbete och få gehör för det. Vi blir mer och mer en samtalspartner”, säger Kristoffer.

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.