21.10.2019  |  Interior  |  Ledning & drift

180-åriga Kähler skapar konst åt folket

För 180 år sedan var Kählers mission att erbjuda konst åt folket. Så är det än idag. ”Kähler ska arbeta med demokratisk design i en reflektion av vår samtid och på det sättet ta fram tidsenliga produkter”, säger Marie Kristine Schmidt från Rosendahl Design Group, apropå Kählers 180-årsjubileum.

Alla danska konsumenter känner till Kählers randiga Omaggio-vas. Den kom att bli den kommersiella vändpunkten för det nya Kähler, och serien bidrog till att sätta tillbaka varumärket på världskartan. Samtidigt är Kähler väldigt mycket mer än bara ränderna. Idag designar Kähler keramik med stor passion, inte minst i det kraftfält som uppstår när man arbetar med moderna linjer, unga formgivare och nytänkande idéer, fortfarande med stor respekt för de traditioner som just i år sträcker sig 180 år tillbaka.

Idag tar vi det bästa från vårt konstnärliga keramikarv och tolkar det i ett samtida ljus.

Marie Kristine Schmidt, Vice President för Rosendahl Design Group

Historien om Kähler börjar 1839, när den holstenska krukmakaren Herman J. Kähler öppnade en liten keramikverkstad på Kindhestegade i Næstved. Men det är först när hans son, Herman A. Kähler, övertar verksamheten 1875 som keramikäventyret tar sin början på allvar.

Genom tillverkning av internationell konstkeramik var grunden lagd till en av keramikhistoriens största danska framgångar. Med hantverksmässig erfarenhet som gått i arv från generation till generation och stor insikt i lerans mångsidiga formpotential, har Kähler i 180 år varit synonymt med det främsta inom dansk konstkeramik.

Kähler har sedan etableringen 1839 funnits representerade på utställningar och museer över hela världen. Visionen är nu att återskapa Kähler som ett internationellt erkänt keramikföretag med starkt konstnärligt arv.

”Idag tar vi det bästa från vårt konstnärliga keramikarv och tolkar det i ett samtida ljus. Resultatet är spirande ny keramik, som med sitt tidlösa formspråk attraherar en bred målgrupp, men samtidigt tolkas individuellt. För 100 år sedan var det respekterade konstnärer som Thorvald Bindesbøll, Svend Hammershøi och Kai Nielsen som utforskade keramiken hos Kähler. Idag är det samarbeten med kreativa eldsjälar som Anders Arhøi, designduon Stilleben, HC Bauer och Turi Heisselberg som för traditionen vidare, med en demokratisk ambition om att få ut konst till folket”. Det säger Marie Kristine Schmidt, Vice President för Rosendahl Design Group, som övertog Kähler 2018.

Designbase fick en pratstund med Marie Kristine Schmidt om Kähler, om framtiden och om varumärkets utveckling.

På vilket sätt har Kählers produkter utvecklats över tid?

Kähler började med att tillverka brukskeramik i en liten krukmakarverkstad. Det var först i början av 1900-talet som man på allvar började med den konstkeramik som varumärket har blivit kända för.

Kähler har alltid varit folkliga, eftersom det som i stor utsträckning satte mat på bordet var vardagliga bruksföremål. Man började med husgeråd 1839 och fortsatte tillverka det även efter att man hade blivit kända för sin konstkeramik.

Kähler har alltid varit ett varumärke i tiden, som har följt med i sin samtid och designat tillgängliga bruksföremål och konstkeramik åt folket. Och så är det än idag.

Varumärket har haft enorma framgångar under de senaste åren, med serier som Omaggio och Hammershøi. Serier som grundar sig i företagets ursprungliga historiska och hantverksmässiga arv, både när det gäller det hantverksmässiga i produkterna och att ta ett autentiskt avstamp i historiska produkter. Idag tar vi det bästa från ett konstnärligt keramikarv och tolkar det i ett samtida ljus. På det sättet skapar vi moderna klassiker.

Vad var målet med Kählers verksamhet då och nu?

Kähler har sin grund i en demokratisk designtradition utifrån en önskan om att skapa konst åt folket. Det har genomsyrat varumärket hela vägen tillbaka under 1900-talet, då missionen var att design är för alla.

Den rika designhistorien, stolta hantverkstraditioner och starka värderingar inom företaget, som alltid har varit en del av Kählers varumärke, utgör fortfarande en del av vårt fundament. Det har hela tiden handlat om kvalitetsdesign, som reflekterar vår samtid, och produkter som kombinerar form, funktion och kvalitet, till ett överskådligt pris.

Kählers filosofi är fortfarande att skapa unik kvalitetsdesign för folket. Historien och kulturarvet betyder mycket, när det kommer till det keramiska hantverket, glaseringstekniker, ytor och formgivning som vi tolkar i ett nutida ljus och gör moderna med hjälp av färger, innovativa tekniker och ett nytt grepp på design. Än idag arbetar Kähler kontinuerligt med spännande designers, konstnärer och keramiker, precis som man gjorde i den historiska verkstaden. Man kan säga att dåtiden bidrar till att skapa nutid och framtid för Kähler.

Det råder inget tvivel om att de randiga Omaggio-vaserna är Kählers största nutida framgångsprodukt. Varför är det så?

Omaggio-vaserna har haft en enorm betydelse för Kähler under de senaste tio åren. De kom att bli den kommersiella vändpunkten för det nya Kähler och serien har bidragit till att sätta tillbaka Kähler på världskartan. Vasen blev designad tillsammans med några av vår tids största keramiker, den danska designduon Stilleben. Tillsammans skapade man en attitydstark vas med handmålade grafiska ränder, som i hög grad differentierade sig från det homogena utbudet på marknaden vid den tidpunkten. Detta till ett ytterst konkurrenskraftigt pris.

Vasen har behållit sin popularitet sedan lanseringen 2008 och är ständigt älskad och aktuell. Efterhand har den blivit en designikon och klassiker inom dansk design. Utomlands är vasen känd som den ikoniska danska vasen. Den utgör fortfarande en väsentlig del av Kählers totala omsättning, men som varumärke utvecklar vi ju hela tiden både existerande och nya serier, där även en serie som Hammershøi har visat stark potential under de senare åren.

Vad definierar Kähler i dag, är det fortfarande Omaggio-vaserna?

Det är fortfarande många som förknippar Kähler med den ikoniska randiga vasen, och den är ett arv som vi är stolta över. Då Omaggio lanserades 2008 var det en helt ny grafisk stil för en vas. Vi kan se att ränder återigen är i trend på inredningsscenen, och på det viset kanske vasen återfår sin aktualitet.

Med detta sagt har Kähler mycket mer att erbjuda än bara randiga vaser, och det har folk fått upp ögonen för. Till exempel har en serie som Hammershøi funnit sin plats både i danska hem och i utlandet. Kähler har under åren alltid arbetat med erkända konstnärer och keramiker. Än idag är några av vår tids stora keramiker, formgivare och konstnärer med om att skapa framtidens Kähler. Bland annat kan vi nämna samarbetet med Rikke Jacobsen, som vi har tagit fram en modern julservis tillsammans med, där Rikkes dekorationer pryder den klassiska vita Hammershøi-servisen. Servisen lanserades i höstas och såldes slut snabbt. Därför kommer vi i år att utöka den med nya delar. Vi utvecklar hela tiden både nya och existerande serier som matchar vårt DNA. Därigenom säkerställer vi att vi arbetar oss in till varumärkets kärna, där hantverket, formgivningen och ytorna är avgörande.

På vilket sätt ska varumärket utveckla sig i framtiden?

Kähler ska fortfarande arbeta utifrån en mission om att skapa konst för folket. Vi ska arbeta med demokratisk design som en reflektion av vår samtid och på det viset ta fram tidsenliga produkter. Vi ska arbeta in mot kärnan av varumärket och fokusera på det vi gör bäst, nämligen hantverk, ytor och formgivning i kreativa samarbeten med konstnärer och designers, som förstår sig på materialen. Vi ska arbeta kreativt och lekfullt med design för att skapa personliga produkter för inredning av moderna hem. Lekfullhet och kreativitet är avgörande värderingar i vår approach till design och att möta utmaningar. Vi utmanar material, funktion och uttryck, när vi i våra kreativa processer skapar unika, ikoniska och vackra designs.

Varför valde Rosendahl Design Group att köpa Kähler?

När man som oss drivs av att återuppväcka och utveckla dansk design gör det oss mycket stolta att ha kunnat utöka vår familj med Kähler, och därmed kunna behålla det ikoniska varumärket i danska händer. Kähler har en historia och ett DNA som passar perfekt in i vår portfölj, och vi ser fram emot att kunna vidareutveckla både historiska och nya produkter.

Vad kan Rosendahl Design Group göra för Kähler?

Kähler är ett varumärke som idag är välkänt bland kunder främst i Danmark och de skandinaviska länderna. Det har fortfarande en stor outnyttjad potential internationellt sett, som Rosendahl Design Group kan utnyttja, genom vår storlek, organisation och existerande försäljningskanaler. Därutöver kan vi självklart fortfarande ta tillvara på varumärkets viktiga kulturarv.

Hur tas detta i hög grad danska varumärke emot internationellt sett?

Kähler är ett känt och älskat varumärke utomlands. Det faktum att Kähler nu är en del av en stor internationell organisation här hos Rosendahl Design Group gör att vi ser stora utvecklingsmöjligheter för varumärket under kommande år.

Kommer det att bli några speciella aktiviteter i samband med jubileet?

Vi kommer inte med någon specifik produktlansering i samband med Kählers 180-årsjubileum. Istället kommer vi att visa riktningen för det framtida Kähler. Därutöver kommer det under de kommande säsongerna att hända en hel del spännande saker, som i stor utsträckning bidrar till att placera varumärket där det förtjänar att vara. 

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.