11.03.2022  |  Business  |  Branschnytt

Linum gick starkt 2021

Omställning mot slutkund viktig faktor

Varumärket Linum gjorde ett starkt resultat 2021. Totalt växte omsättningen med cirka 25 procent under året. Bakom ligger en kombination av hög efterfrågan och och en omställning från grossverksamhet till att utvecklas som varumärke hos slutkonsumenterna, bland annat genom försäljning via Amazon Europa.

”Intresset för hemtextil har varit stort när européerna vistats hemma under pandemin. Med förändrad affärsmodell har vi kunnat växa med efterfrågan”, säger Charlotta Dahlqvist, COO på Linum.

www.linumdesign.com

-AB

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.