12.09.2018  |  Business  |  Branschnytt

Minskad försäljningsvolym under juli

Sällanköpsvaruhandeln backar sedan fjolårets siffror.

Den kalenderkorrigerade försäljningsvolymen i Sverige minskade med 1,2 procent under juli 2018 jämfört med motsvarande månad 2017, det rapporterar SCB, Statistiska centralbyrån. Dagligvaruhandeln ökade med 0,8 procent medan sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,8 procent.

Motsvarande fastprisberäknade men icke-kalenderkorrigerade förändring visade på en minskad försäljningsvolym på 0,5 procent för den totala detaljhandeln. För dagligvaruhandeln indikerade siffran en uppgång på 0,8 procent. För sällanköpsvaruhandeln återigen en nedgång, denna gång på 1,7 procent.

Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,7 procent till juli 2018 från samma månad 2017. Dagligvaruhandeln steg med 3,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln sjönk med 1,3 procent.

-JBE

Mer från Designbase.se

Designbase.se

Designbase.se

Designbase är forum för design och indredningsbranchen och riktar sig till alla som arbetar professionellt inom inrednings- och designbranschen.Designbase är ett svensk fackmedia på print och nätgemenskap på adressen Designbase.se. Fackmediet distribueras till chefer och medarbetare i hårdvara, glas, porslin, gåvor, køkkentøjs- och hantverk affärer, stora möbelaffärer, blomsteraffärer och dessa fö…

Se företagsprofil  

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.