07.08.2017  |  Business  |  Branschnytt

Nytt fackmedia för den svenska inrednings- och designbranschen

Designbase utges för detaljbutiker och är därmed branschens nya verktyg samt en kommunikationsplattform som säkrar att läsarna framöver hålls uppdaterade med vad som sker inom området.

Sveriges nya fackmagasin för inrednings- och designbranschen heter Designbase. Designbase har utvecklats i samarbete med två svenska branschorganisationer inom interiör och design: BID (Branschföreningen för interiör & design) och PUFF (Presentgrossisternas Företagare-Förening) som tillsammans representerar mer än 1 000 tillverkare, grossister och förhandlare inom design och interiör.

”På senare år har det saknats ett medium där branschen kan kommunicera och diskutera relevanta ämnen och det är ytterst positivt att Designbase nu kommer att fylla den rollen” håller Johan Johansson och Göran Brandt som står bakom branschorganisationerna helt med om.

I samband med lanseringen av Designbase i Sverige inleds även ett formaliserat samarbete med den största mässaktören i Skandinavien, nämligen FORMEX i Stockholm.

”Vi ser fram emot att hälsa en ny fackmedia välkommen på den svenska marknaden och vi ser Designbase som en professionell kommunikationsplattform för producenter, detaljhandlare och oss som mässaktör säger Christina Olsson, projektchef på FORMEX.

”Designbase har getts ut i Danmark sedan 1917. Men vi vill nå ut till så många som möjligt och förmedla så relevant information som möjligt till våra läsare och partners. Nu har de ultimata förutsättningarna uppstått där vi kan se ett genuint behov på marknaden och samtidigt har knutit band till starka och intresserade partners som vi kan jobba tillsammans med inom ramen för denna offensiva satsning” säger Rasmus Brylle, administrativ direktör i Horisont Gruppen som står bakom Designbase.

Målsättningen med Designbase är att förmedla de senaste nyheterna från inrednings- och designbranschen i Sverige, att beskriva de trender som kännetecknar branschen säsong för säsong, att ta upp olika ämnen som har inverkan på branschen samt att hålla ett öga på de megatrender som förekommer inom detaljhandeln och som kommer att påverka såväl handeln som branschens leverantörer på långt och kort sikt. Det bjuds även på intervjuer med olika företag och personligheter som verkar inom branschen.

”Designbase utkommer i en upplaga på 6 000 exemplar som skickas till detaljhandelsbutiker inom inrednings- och designbranschen i Sverige fyra gånger om året. I samband med Formex kommer tidningen att ges ut i en extra upplaga på ytterligare 5 000 exemplar som delas ut på mässan.”

Bakom Designbase står ett erfaret danskt team samt de två svenska journalisterna Anders Bergmark och Johanna Bergström som båda är välkända inom den svenska inrednings- och designbranschen och som kommer att jobba med det redaktionella innehållet i både tidningen och på hemsidan.

”Ambitionen är att Designbase ska vara ett verktyg och en branschgemenskap som kan hjälpa till med att säkra att man som aktör inom branschen driver sin verksamhet på ett optimalt sätt och kan fatta de rätta besluten som behövs för att agera på en spännande och passionerad marknad” säger Rasmus Brylle.

Utöver magasinet Designbase finns det även en nätgemenskap på Designbase.se som är uppbyggd på en redaktionell modell som innebär ett konstant samspel mellan redaktion, annonsörer och läsare. Rasmus Brylle uppmanar alla att anmäla sig till designbase.se för att få en bra inblick i vad som händer inom den svenska inrednings- och designbranschen.

Starka svenska partners

Designbase i Sverige har utvecklats i samarbete med de svenska branschorganisationerna inom interiör och design BID och PUFF.

Jan Johansson, BID: ”Vi har inte haft en fackmedia inom inrednings- och designbranschen sedan flera år vilket vi har saknat. För en bransch som upplever en så pass stark tillväxt som vår finns det ett stort behov av en fackmedia som kan belysa och diskutera och problematisera utvecklingen inom exempelvis nya försäljningskanaler såsom e-handel och nya konsumtionsmönster” säger Jan Johansson från BID som ser fram emot att Designbase fortsättningsvis kommer att fylla denna funktion.

BID är en organisation som består av de flesta större leverantörer, tillverkare och detaljhandlare inom design- och interiörbranschen och vars uppdrag är att informera och hjälpa sina medlemmar med hur de ska manövrera på en komplex marknad med många försäljningskanaler.

”Vi arbetar även med frågan om CSR och vår ambition är att upprätta ett register där konsumenterna såväl som detaljhandlare kan se vilka reglerna runt CSR är hos olika företag, var varorna har tillverkats och vad de innehåller” berättar Jan Johansson som ser Designbase som ett utmärkt verktyg för att upprätta ett sådant register.

”Branschens aktörer står alla inför liknande utmaningar. Nu har vi ett forum där vi kan diskutera dem i” avslutar Jan Johansson.

Göran Brandt, PUFF: ”Det är positivt att det ny kommer en ny svensk fackmagasin som täcker inrednings- och presentbranschen. Vi har ju inte någon existerande fackmagasin i Sverige som är inriktad på branschen så med det nya Designbase får nu producenter och grossister ett medium som de kan använda sig av i deras kommunikation med butiksledet” säger Göran Brandt från PUFF som är branschorganisation för 950 present- och hantverkskonstleverantörer i Sverige.

Göran Brandt fastslår att ett av de problem som har funnits för svenska producenter och grossister inom heminredning och presentartiklar har varit att det har varit svårt att kommunicera direkt med butikerna.

”Att vi nu får ett verktyg för det ser jag som den allra största fördelen med Designbase. Samtidigt är det självklart även positivt att man redan har stor erfarenhet med att vara en fackmagasin på den danska marknaden. Ni är inga ”rookies” och ni vet vad ni gör.”

Göran Brandt berättar vidare att PUFF kommer att använda Designbase för att komma i kontakt med de leverantörer inom branschen som ännu inte är medlemmar i PUFF.

”Vi har en lång rad förmånliga avtal runt transport, mässor, försäkringar, kreditupplysningar och annat som våra medlemmar kan använda sig av, så det är ju alltid en fördel att vara en del av en branschorganisation som organiserar liknande företag som arbetar inom samma område.”

På frågan om hur Göran Brandt ser på den svenska marknaden i nuläget säger han att i förhållande till läget för 6-8 år sedan ser utvecklingen nu positivt ut. ”Men konkurrensen bland grossisterna har hårdnat och det är större skillnad mellan de som är framgångsrika och de som inte drivs på ett optimalt sätt. Generellt krävs det idag mer aktivitet och ett större produktutbud för att överleva. Det handlar i hög utsträckning om att utveckla egna produkter och inte bara kopiera. Man skall ha sin egen image och sin egen identitet gentemot konsumenten. Har man inte det och satsar man på för få produkter är man inte framgångsrik på lång sikt” avslutar Göran Brandt. 

  Designbase.se använder cookies som vi använder för att komma ihåg dina inställningar och statistik etc. Eftersom du fortsätter att använda webbplatsen accepteras vår nya cookie- och personuppgiftspolicy. Läs mer.